Alweer hoofdpijndossier voor wethouder Eijbersen

Na het zeer moeizaam verlopen proces rondom de woningbouwplannen op de Jan ter Gouwweg, lijkt wethouder Jorrit Eijbersen zich opnieuw stuk te bijten op een zwaar bestreden voorstel. Dit keer gaat het om het bestemmingsplan kop Jachthaven Naarden, waar een particuliere ontwikkelaar vier huizen wil bouwen.

Dit proces loopt al sinds 2014 en omwonenden hebben zich altijd fel tegen de plannen verzet. Zij zijn voor hun gevoel echter nooit serieus genomen, want burgerparticipatie heeft in het geheel niet plaatsgevonden. Eijbersen zegt daarover bij de behandeling in de raad “dat dat waarschijnlijk toch tot niks zou leiden, want de bewoners willen die huizen nu eenmaal niet”. Wat ons betreft een volstrekt verkeerde en afkeurenswaardige insteek.

Wat blijkt, is dat er een in 2014 gesloten intentieovereenkomst aan het plan ten grondslag ligt, waarin de gemeente een inspanningsverplichting op zich neemt om de bouw mogelijk te maken en financieel moet compenseren als er niet geleverd wordt. Dat heeft te maken met een ander woningbouwproject, Naardereiland, waardoor toekomstige bewoners met eigen steigers met hun boten gebruik moesten kunnen gaan maken van het water in de haven. Het toenmalige college lijkt de gemeenteraad daarin echter nooit gekend te hebben, waardoor het de vraag is of deze overeenkomst wel rechtsgeldig tot stand gekomen is. De wethouder geeft echter te kennen die informatie niet meer te kunnen vinden.

Eijbersen zegt er desgevraagd ook buikpijn van te hebben en het zelf anders zou hebben aangepakt, maar als rechtsopvolger is hij hiervoor wel verantwoordelijk. Feit is bovendien dat ook hier schijnbaar vanaf het begin wordt toegewerkt naar een gewenste uitkomst en omwonenden het nakijken hebben. Daardoor zien we ook bij dit plan veel wantrouwen ontstaan, want projectontwikkelaars en geld zijn schijnbaar belangrijker dan inwoners. Het plan is na de behandeling door de raad teruggestuurd met de opdracht aan de wethouder om eerst meer informatie te leveren. Vanuit GDP hebben wij bovendien aangegeven dat het logisch zou zijn als het plan zelfs helemaal terug gaat naar de tekentafel en er eerst maar eens een fatsoenlijk participatietraject wordt opgestart.

Wordt vervolgd.