Uitslag poll: Meerderheid ziet probleem met ‘macht’ en ‘tegenmacht’ ook in Gooise Meren

Uit onze laatste poll blijkt dat bijna 70% van de deelnemers van mening is dat de landelijke discussie over de bedenkelijke manier waarop de regering/de coalitie (macht) omgaat met de oppositiepartijen en kritische parlementsleden (tegenmacht) ook op gemeentelijke niveau relevant is. Slechts 17% denkt dat dat hier niet aan de orde is en 16% weet het niet.

Onze fractie vindt al langer dat het college en de coalitie de rijen angstvallig gesloten houden en de oppositie niets lijken te gunnen. Kritische geluiden worden bijna standaard afgedaan en in het verlengde daarvan worden moties en amendementen gecoördineerd afgeserveerd. Ook inwoners en ondernemers staan voor een dichte deur en voelen zich dikwijls misleid, waardoor het wantrouwen richting de gemeente groeit.

Wij denken dat het belangrijk is om wat aan deze bestuurscultuur te doen. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen, hopelijk brengt dat de broodnodige verandering.