GDP wil geen zonnepanelen op Bastion Nieuw Molen

Deze week wordt de Regionale Energie Strategie door de gemeenteraad behandeld. Tot onze verwondering lazen wij dat Bastion Nieuw Molen in Naarden Vesting als een van de zoekgebieden is opgenomen voor de plaatsing van zonnepanelen boven de (bestaande) parkeerplaatsen.

Naarden Vesting is één van de mooiste en grotendeels in takt gebleven vestingsteden ter wereld. Een (verhoogde) plaatsing van zonnepanelen doet in onze ogen grote afbreuk aan de cultuurhistorische waarde en het aangezicht van de vesting. Daar komt bij dat de Regionale Energie Strategie gericht is op grootschalige opwekking van duurzame energie, terwijl deze locatie daar veel te klein voor is. 

Wij zullen dan ook voorstellen om deze zoeklocatie uit het voorstel te schrappen.

Update:
Volgens de wethouder zou dit idee van het Bewonersplatform Naarden Vesting komen, maar zij ontkennen dat een dag later desgevraagd; er is volgens hun alleen gesproken over laadpalen op Bastion Nieuw Molen. De wethouder begrijpt onze zorgen, maar wil de mogelijkheid toch graag meenemen in het verdere proces. “Want het is juist goed om de dilemma’s op te zoeken en met de huidige techniek kan je ook half transparante zonnepanelen maken.”
 
De vestingwerken van Naarden zijn uniek in zijn soort. Wij blijven erbij dat je de authenticiteit en het aangezicht van cultureel historisch erfgoed van deze klasse zoveel mogelijk moet beschermen en behouden en dus niet moet ontsieren met zonnepanelen op palen, die bovendien te weinig duurzame energie opwekken om mee te kunnen in de Regionale Energie Strategie. 
Onderzoek hiernaar is daarom wat ons betreft verspilde moeite. Wij zullen daarom in de volgende raadsvergadering een amendement indienen om dit zoekgebied uit de plannen te schrappen.
Bastion Nieuw Molen (bestaande situatie)
Impressie van zonnepanelen boven een parkeerplaats
RES kaart regio G&V
RES kaart regio G&V (Vesting ingezoomd)