Makke raad stemt in met Project Jan ter Gouwweg (Naarden)

De gemeenteraad heeft vanavond zoals verwacht ingestemd met de realisatieovereenkomst voor het woningbouwproject aan de Jan ter Gouwweg in Naarden. GDP is fel tegenstander van het project in de huidige vorm, omdat dat in onze ogen geen recht doet aan het bestemmingsplan, de woonvisie, de visie op de buiten(speel)ruimte, de parkeernorm, de groen- en structuurvisie en de visie op burgerparticipatie. Daarmee krijgt het argument van de wethouder, dat hij zich aan de kaders moet houden en daarom letterlijk en figuurlijk niet meer speelruimte aan de omwonenden kan bieden, wel een heel twijfelachtige lading. Ook een zevental moties en amendementen van onze hand werd verworpen en eerder al kon de raad niet instemmen met een motie van afkeuring van de handelswijze van het college en de wethouder in het bijzonder. Al met al een zeer teleurstellende uitkomst, maar wij zullen het project kritisch blijven volgen.