GDP vraagt college om geen ‘foute’ zonnepanelen te kopen

Bij de behandeling van het raadsvoorstel inzake de te realiseren ‘zonnegeluidswal’ langs de A1 ter hoogte van het Naarderwoonbos, zal Goois Democratisch Platform het college middels een motie oproepen om bij de aanbesteding zoveel mogelijk uit te sluiten dat bij de productie van de zonnepanelen sprake is geweest van dwangarbeid door de Oeigoerse minderheid in China.

Tachtig procent van de Nederlandse zonnepanelen is afkomstig uit China en de overige twintig procent wordt daar deels gemaakt. Bijna de helft van de wereldwijde productie van polysilicum, de belangrijkste grondstof voor zonnepanelen en nodig om zonlicht om te zetten in stroom, is afkomstig uit de Chinese regio Xinjiang. In deze regio wonen veel Oeigoeren, een onderdrukte islamitische minderheid in China. Ruim 2,6 miljoen Oeigoeren worden tewerkgesteld in arbeidsprogramma’s van de Chinese overheid, waaronder voor de productie van zonnepanelen. Diverse onderzoeken laten zien dat daarbij sprake is van dwang. Oeigoeren die weigeren om onder deze omstandigheden te werken, riskeren geïnterneerd te worden in de beruchte heropvoedingskampen.

Goois Democratisch Platform is van mening dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft en onder geen beding (indirect) mee zou moeten willen werken aan dergelijke dwangarbeid en de onderdrukking van een minderheid. Daarom moet het college bij de aanbesteding een uiterste inspanning doen om uit te sluiten dat de zonnepanelen die op de geluidswal komen te liggen onder bedenkelijke en mensonterende omstandigheden zijn geproduceerd.

Het raadsvoorstel voor de realisatie van de zonnegeluidswal wordt woensdag door de gemeenteraad behandeld. GDP is in de basis blij dat het college, na jaren praten, hierin nu eindelijk een grote stap durft te zetten. Wel zijn we van mening dat andere kwetsbare locaties voor geluidshinder evengoed aandacht moeten krijgen en dat het opmerkelijk te noemen is dat het college een paar kilometer verderop een compleet nieuwe woonwijk (de Borgronden) pal naast de snelweg wil bouwen.