Nieuwe vragen over project Jan ter Gouwweg Naarden

Opnieuw vuurt GDP een reeks vragen af op het college, inzake de bouwplannen op de Jan ter Gouwweg. Dat deed onze fractie ook al eerder,  maar de beantwoording is ontwijkend en roept nieuwe vragen op.

Wij plaatsen vooral vraagtekens bij de gehanteerde richtlijnen voor de hoeveelheid buitenspeelruimte in de wijk. Eerder stelden wij al dat het college lijkt te goochelen met cijfers en dat beeld wordt door de beantwoording alleen maar versterkt. Ook hebben wij vragen over de bewonersenquête en de manier waarop de uitkomst daarvan wordt uitgelegd.

Om een beter beeld te krijgen, vragen wij nu tevens alle  gespreksverslagen, besluitenlijsten en interne/externe correspondentie over het project op.

Je leest hier alle vragen.