GDP succesvol bij behandeling mobiliteitsvisie

Tijdens de behandeling van de mobiliteitsvisie heeft Goois Democratisch Platform diverse moties en een amendement ingediend. Tijdens het debat deed de wethouder de toezegging om de aanpak van wildgroei aan verkeersborden en de mogelijkheid om parkeertarieven afhankelijk te maken van het moment in het jaar in de praktijk te gaan brengen. Daarmee hoefden deze moties niet meer in stemming te worden gebracht.

Ons amendement dat het raadsvoorstel repareert, zodat er in de toekomst een werkbare parkeeroplossing komt voor ondernemers en werknemers in de dorps- en stadskernen werd unaniem aangenomen. Ook de motie om deelnemers aan het participatietraject een fatsoenlijke terugkoppeling te geven op hun inbreng, vond weerklank bij een meerderheid van de raad.

De motie voor het invoeren van een gebruiksvriendelijkere bezoekersregeling in vergunninghoudersgebieden, bijv. door de ouderwetse bonnenboekjes te vervangen door een app, kreeg tot onze verbazing geen meerderheid. Datzelfde geldt voor onze motie om de ambitie te hebben om éérder dan 2050 te voldoen aan de WHO norm voor luchtkwaliteit.

Verder hebben wij de wethouder aan zijn toezegging herinnerd om snel tot maatregelen over te gaan om de situatie op de Bollelaan veiliger te maken.

Al met al een succesvolle avond, waar de fractie content mee is.