GDP wil de vlag weer uit op historische gebouwen

Sinds enige tijd wappert de nationale driekleur niet meer vanaf onze historische gebouwen, zoals de Grote Kerk en het Stadhuis in Naarden, de Sint Nicolaaskerk in Muiden en de kerk in Muiderberg. De reden is dat het voor ambtenaren en vrijwilligers niet langer verantwoord is om de gedateerde vlagconstructies te gebruiken en de betreffende ruimtes te betreden. Dit kan opgelost worden, maar dat kost relatief veel geld en daarmee is geen rekening gehouden in de gemeentelijke begroting. Goois Democratisch Platform denkt dat het misschien ook anders kan en heeft hierover uitvoerig contact gehad met erfgoed deskundigen. Er zijn bovendien ideeën over de dekking van eventuele resterende kosten. GDP zal daarom donderdag 18 maart bij de behandeling van de erfgoedvisie samen met PvdA, CDA en Groep VN een motie indienen om de eeuwenoude vlagtraditie in ere te herstellen.

Cultureel erfgoed
De betreffende vlaglocaties op monumentale gebouwen zijn al honderden jaren in gebruik. Het hijsen van de Nederlandse vlag bij bijzondere gelegenheden zoals Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag is een symbool van nationale eenheid en respect en de historische aanblik zet dat gevoel voor veel inwoners extra kracht bij. Zo komen immaterieel en materieel cultureel erfgoed samen en versterken elkaar. Veel inwoners vinden het daarom belangrijk dat er weer traditioneel gevlagd kan worden, zo blijkt ook uit een recente poll van GDP.

Vlaggenisten
Het is een taak van de gemeente om de eigen vastgoedportefeuille zodanig te onderhouden, dat zoveel mogelijk kan worden voldaan aan de eisen van deze tijd. Dat kan bij monumentale panden een uitdaging zijn. Voor het bepalen van de noodzakelijke aanpassingen, is door de gemeente in eerste instantie vooral naar de arbowetgeving gekeken. Er dient echter een reële balans gezocht te worden tussen het bouwbesluit, arbo gerelateerde zaken en het monumentale karakter van de gebouwen. Bovendien kan de inzet van gespecialiseerde ‘vlaggenisten’ of andere hiervoor getrainde experts bijdragen aan een betaalbare oplossing, omdat dan mogelijk niet alle aanpassingen en herstelwerkzaamheden nodig zijn. Zij zijn immers ervaren om al dan niet gezekerd op grote hoogtes te werken. Denk hierbij bijv. ook aan de lokale brandweer, medewerkers van de Monumentenwacht, of vrijwilligers die hiervoor een speciale training krijgen. Diverse andere gemeentes, zoals Utrecht, gingen ons hierin al voor.

Slimme bekostiging
Aangezien het hier om monumentale gebouwen gaat, kan voor de eventuele resterende werkzaamheden mogelijk aanspraak gemaakt worden op subsidies vanuit ’t Rijk en/of de Provincie. Daarnaast kan gekeken worden naar co-financiering met telecomaanbieders die apparatuur in de torens hebben hangen. Voor een eventueel restant kan als het aan de indieners van de motie ligt eenmalig gebruik gemaakt worden van de algemene reserve van de gemeente. Om een goede analyse te kunnen doen en de eventuele kosten te kunnen spreiden, krijgt het college twee jaar de tijd om de vlaggen weer veilig vanaf onze historische gebouwen te kunnen hijsen.