Vragen over “onrechtmatige” bomenkap Mariahoeve

Afgelopen maandag is de gemeente naar verluid gestart met de geplande bomenkap in de wijk Mariahoeve. Hierbij zijn echter ook bomen gekapt waarvoor nog een bezwaar- en beroepsprocedure loopt. De kap is vervolgens op last van de Rechtbank Midden Nederland stil gelegd, zo is te lezen in dit artikel. Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college gesteld:

Vraag 1
Klopt het dat de gemeente is gestart met de geplande bomenkap in de wijk Mariahoeve, waarbij ook bomen zijn gesneuveld waarvoor nog een bezwaar- en beroepsprocedure loopt?

Vraag 2
Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe ziet het college dat in relatie tot de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft? Was dit een vergissing, of was er opzet in het spel?

Foto: Albert Adams