Uitslag poll: ruime meerderheid wil weer vlaggen vanaf historische gebouwen

Sinds enige tijd wappert de nationale driekleur niet meer bij bijzondere gelegenheden vanaf o.a. de Grote Kerk en het Stadhuis in Naarden en de Sint Nicolaaskerk van Muiden. De gemeente vindt het niet langer verantwoord om de vlaggen daar op te laten hangen. De kosten om de vlaggenmastconstructies veiliger te maken zijn begroot op 75.000 Euro en passen voorlopig niet in de begroting. Verder wordt de historische vlaglocatie vanaf de kerk in Muiderberg als het aan het college ligt sowieso niet meer gebruikt.

Wij vroegen in onze poll hoe de inwoners hierover denken. Van de 124 respondenten vindt 56% het belangrijk dat de vlag straks weer in alle kernen vanaf de historische gebouwen uit kan, ongeacht de kosten die hiermee samenhangen. De meeste mensen (34%) willen dat de vlaggenmastconstructies zo snel mogelijk aangepast en hersteld worden, 17% geeft de gemeente hiervoor wat meer tijd. Een kleine minderheid (10%) vindt het niet nodig dat de vlaglocatie vanaf de kerk in Muiderberg in ere wordt hersteld, maar wil de vlag wel graag weer terug zien in de andere kernen. Er was ook een tegengeluid; 34% van de mensen vindt de kosten voor aanpassing en herstel te hoog en denkt dat de vlag net zo goed ergens anders gehesen kan worden.

Wij concluderen hieruit dat een ruime meerderheid van 66% de nationale driekleur terug wil op onze historische gebouwen. Over de termijn waar binnen dat moet gebeuren en of dat ook voor Muiderberg geldt, wordt enigszins verschillend gedacht. Wij zullen ons op de uitslag van deze poll beraden en komen hier binnenkort op terug.