GDP wil Mobiliteitsplan versterken met diverse moties en een amendement

Op 17 februari behandelt de gemeenteraad het Mobiliteitsplan Goed en Veilig op weg. Dit betreft een visie die loopt tot 2050, waardoor het beleidsstuk redelijk abstract blijft. Maar ook in de bijbehorende Uitvoeringsagenda zien wij helaas weinig concreets terug komen van de waardevolle inbreng van bewoners en ondernemers. Deelnemers aan het participatietraject hebben namelijk allerlei specifieke verkeerssituaties benoemd die in hun ogen beter/veiliger kunnen. Daarom roepen wij met een motie op om hier een betere terugkoppeling op te geven en er ook echt wat mee te doen. Lees hier de motie.

Bewoners die in een gebied wonen waar parkeerregulering van kracht is, moeten op dit moment nog een ouderwets ‘bonnenboekje’ kopen om bezoekers in de buurt van hun huis te kunnen laten parkeren. Wij vragen het college om hier op korte termijn een gebruiksvriendelijkere methode voor in te voeren, bijvoorbeeld met een mobiele app. Vele gemeentes gingen ons al voor. Lees hier de motie.

In een andere motie roepen wij het college op om de zgn. ‘parkeertariefdifferentiatie’ niet alleen toe te passen op de verschillende kernen en parkeervormen, maar ook op het moment van het jaar. Zo wordt het mogelijk om bijv. in de vesting van Muiden in de wintermaanden een lager parkeertarief te hanteren dan in het vaarseizoen. Wel zo logisch. Lees hier de motie.

Verkeersborden zijn belangrijk om weggebruikers te wijzen op de geldende verkeersregels en hen te sturen in de manier waarop zij aan het verkeer deelnemen (verkeersgedrag). Echter zien we op sommige plekken een overvloed aan verkeersborden, wat er juist toe kan leiden dat verkeersdeelnemers de belangrijkste informatie missen en/of afgeleid raken. Het is bovendien geen fraai gezicht. Ook Veilig Verkeer Nederland ziet dit probleem en stelt dat van de 3 miljoen verkeersborden in ons land er 600.000 (20%) overbodig zijn. Daarom vragen wij het college om te voorkomen dat er een wildgroei aan verkeersborden ontstaat, door daar pro-actief op te sturen en overbodige borden z.s.m. te verwijderen. Lees hier de motie.

In het Mobiliteitsplan lezen wij verder dat de gemeente de ‘ambitie’ van de Provincie Noord Holland volgt om pas in 2050 te voldoen aan de luchtkwaliteitsnorm van de WHO. De gemeente is voor de gezondheid van haar inwoners en de vitaliteit van de ons omringende natuurgebieden gebaat bij een goede luchtkwaliteit, die juist onder druk staat door de ligging van Gooise Meren nabij de Rijksweg A1 en Schiphol. Daarom lijkt een termijn van dertig jaar om aan zo’n belangrijke norm te voldoen rijkelijk lang en zou het college wat ons betreft op zijn minst de ambitie moeten hebben om hier al in 2030 aan te voldoen. Lees hier de motie.

Tot slot dienen wij een amendement in dat ziet op een werkbare regeling m.b.t. het zoveel mogelijk buiten de kernen laten parkeren van ondernemers en werknemers. Dat lukt namelijk niet overal, de kern Bussum is daarvoor bijv. te groot, en dit kan bovendien overlast geven in de aanpalende wijken. Wij stellen daarom voor dat in dergelijke gevallen zoveel mogelijk gezocht kan worden naar alternatieve locaties waar ondernemers/werknemers tegen betaling kunnen staan (bijv. parkeergarages). Zo wordt voorkomen dat zij de parkeerplaatsen op straat bezet houden. Als een ondernemers/werknemer op enig moment toch besluit om op straat te parkeren, dan geldt hiervoor wat ons betreft het normale parkeertarief (geen vergunningen mogelijk). Lees hier het amendement.

Behandeling woensdag 17 februari, aanvang 20u. Bekijk hier live de Raadsvergadering.