Veel vragen over aanlegsteigers Naardertrekvaart en havenkom

In een raadsmededeling heeft het college aangekondigd dat een aantal deelprojecten uit het plan ‘Naarden buiten de vesting’ alsnog zal worden opgestart. Het plan riep destijds veel weerstand op, o.a. omdat bewoners zich onvoldoende betrokken voelden, het onduidelijk was wat de gevolgen zouden zijn voor het wegverkeer i.v.m. regelmatig draaiende bruggen, de kosten – alhoewel grotendeels extern bekostigd – megalomaan waren en het maar zeer de vraag was of het beoogde effect op watertoerisme wel zou ontstaan. Onze fractie heeft eerder een aantal vragen gesteld over de resterende onderdelen van het plan. De vragen zijn inmiddels beantwoord, maar dat neemt nog niet al onze vragen weg. Daarom hebben wij een reeks vervolg vragen ingediend bij het college.

In de resterende onderdelen van het plan zijn o.a. aanlegsteigers in de Naardertrekvaart en een havenkom bij de Vesting voorzien. Nu de vaarverbinding naar het Gooimeer niet doorgaat, vragen wij ons kort gezegd af of de gemeente hier nog wel zoveel geld in moet investeren. Ook zijn wij benieuwd of bestaande eigenaren van bootjes in de Naardertrekvaart straks op kosten worden gejaagd als er aanlegsteigers komen en of er dan nog wel plaats is voor iedereen. Tenslotte zijn wij benieuwd waarom de gemeente investeert in een havenkom, als die straks geëxploiteerd wordt door een ondernemer die bootjes verhuurt.

De tweede reeks vragen staat hieronder.

 • Vraag 1
  In de beantwoording wordt aangegeven dat het originele plan voorzag in 40 aanlegplaatsen in de trekvaart en 40 aanlegplaatsen in de havenkom. Wij willen echter weten met welke aantallen het college op dit moment rekent. Is dit nog steeds 2 x 40?
 • Vraag 2
  In de beantwoording wordt aangegeven dat er nog geen besluit is genomen of er straks liggeld betaald moet worden. Wij willen echter vooruitlopend daarop graag weten of het college het billijk vindt om bestaande bootjeseigenaren hiermee plotseling te confronteren, of dat in dat geval bijv. een ingroeimodel mogelijk/denkbaar is?
 • Vraag 3
  In de beantwoording wordt aangegeven dat er momenteel meer bootjes in de trekvaart liggen i.v.m. corona. Wat heeft corona hiermee te maken en hoe heeft de gemeente dit onderzocht?
 • Vraag 4
  Het college geeft aan dat onze vraag m.b.t. onderzoek naar flora en fauna bij Waternet wordt neergelegd. Wanneer kunnen wij alsnog beantwoording verwachten?
 • Vraag 5
  Acht het college het wenselijk om een complete havenkom met aanlegsteigers aan te leggen, die vervolgens in gebruik wordt genomen door een ondernemer die boten verhuurt? Waarom zou de gemeente deze investering zelf willen dragen en zouden deze steigers dan niet beter beschikbaar kunnen komen voor inwoners met een eigen bootje, zeker als er in de trekvaart straks minder aanlegplaatsen komen dan dat er bootjes zijn? Is het college bereidwillig om naar een dergelijk alternatief te kijken, nu de oorspronkelijke plannen gewijzigd zijn?
 • Vraag 6
  Begrijpen wij goed dat de gemeente zelf in het geheel geen kosten draagt in dit project, maar dat alles van ’t Rijk komt? Wat wordt er precies gecompenseerd met dit bedrag van 2 mio?
 • Vraag 7
  Aangegeven wordt dat over het project bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden. Betekent dit dat de invulling op geen enkele manier meer te herzien is? Daarin meegenomen dat een groot deel van het project geen doorgang vindt. Welke mogelijkheden zijn hier nog?
 • Vraag 8
  Met welke koopsom houdt de gemeente rekening als de havenkom aan de NMO wordt vervreemd? Desgewenst mag deze vraag niet-openbaar worden beantwoord.

Update: n.a.v. de beantwoording hebben wij nog een aantal vervolgvragen gesteld.