Uitslag poll: Gebied golfbaan Naarderbos teruggeven aan natuur

Onlangs vroegen wij in een poll welke bestemming het gebied moet krijgen waar voorheen de golfbaan Naarderbos was. Nu er een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is, zijn wij benieuwd hoe inwoners daarover denken. Dat inwoners hier een mening over hebben, is wel duidelijk. Er hebben maar liefst 653 mensen aan de poll deelgenomen. Een absolute meerderheid van 58% (378 stemmen) vindt dat het gebied teruggegeven moet worden aan de natuur, wandelaars en fietsers. Er zijn miljoenen geïnvesteerd in een ecologische verbinding tussen het Naardermeer en het Gooimeer, die dan beter tot zijn recht komt. Er is ook een vrij groot aantal mensen dat vindt dat er weer een golfbaan moet komen: 27% (179 stemmen). Tien procent ziet er graag een nieuwe woonwijk verrijzen en vijf procent denkt eerder aan een recreatiepark.

Wij nemen deze uitslag mee bij de behandeling, straks, van het nieuwe bestemmingsplan. Als schot voor de boeg, alvast de onderstaande overpeinzingen van onze woordvoerder Erik Pieter Vlaanderen.

De gemeenteraad is de baas in de gemeente. De gemeenteraad bestaat uit 31 volksvertegenwoordigers. Wij als GDP willen in belangrijke kwesties eerst LUISTEREN naar de kiezers, dan naDENKEN en dan pas DOEN. In een poll moet je per definitie de keuze beperken tot 3 of 4 statements. Zoals wij al verwachtten is een ruime meerderheid van mening dat een wandelgebied in de natuur behouden moet blijven. Het terrein is eigendom van de gemeente, maar verpacht aan de golfbaan. De aandeelhouder van de exploitatiemaatschappij is direct of indirect dezelfde aandeelhouder als de eigenaar van speelpark Oud Valkeveen. De wet op de ruimtelijke ordening verplicht de gemeenteraad om rekening te houden met de belangen van alle belanghebbenden. Als een particuliere investeerder geld heeft gestoken in een speeltuin of een golfbaan, kun je als overheid niet zomaar zeggen: “Dank voor het geld wat u besteed heeft, maar u mag het niet neer gebruiken zoals u wilt”.

 Aan de andere kant hebben burgers en omwonenden, maar ook milieu, natuur, ecologie, etc. eveneens een belangrijke rol. De overheid en Natuurmonumenten investeren jaarlijks geld in het natuurgebied rond het Naardermeer en Natura 2000 gebieden Gooimeer/IJmeer/IJsselmeer. Het is niet zo dat de ondernemer het milieubelang kan negeren. Niet degene die het geld heeft bepaalt, maar de gemeenteraad bepaalt. Als de gemeenteraad de investeerder teveel beperkingen oplegt, kan de investeerder om schadevergoeding vragen. Onder bepaalde omstandigheden heeft hij daar zelfs recht op. Alle belanghebbende kunnen naar de Raad van State als ze het niet eens zijn met het besluit van de gemeenteraad. Het afwegen van belangen is moeilijker dan veel raadsleden denken: het bestemmingsplan Oud Valkeveen is bijv. NIET in één keer goedgekeurd door de Raad van State…

 De exploitatiemaatschappij van de golfbaan betaalt een lage huur, maar is ook verplicht om het hele gebied inclusief het strand te onderhouden. De onderhoudslasten zijn zo hoog dat de golfclub financieel telkens niet goed draaide en van de ene risicodragende investeerder overging in de volgende risicodragende investeerder. Ook de huidige investeerder heeft op enig moment Surseance van betaling moeten aanvragen. Juist omdat hij geen eigenaar is van de grond en de exploitatiemaatschappij geen of nauwelijks winst maakt, is het denkbaar dat de gemeente aan tafel gaat om de pachtrechten inclusief de onderhoudsplicht terug te kopen. Als de provincie tientallen miljoenen wilde besteden aan het aanpassen van de trekvaart, moet ze toch ook bijvoorbeeld een miljoen beschikbaar kunnen stellen om de pachtrechten terug te kopen?