Ordevoorstel “Samenspel bewonersplatforms”

Onze fractie komt vanavond met een ordevoorstel om het onderwerp “Samenspel bewonersplatforms” niet te behandelen. De achterliggende gedachte hierbij is dat ons tijdens de tweede beeldvormende behandeling vanuit een van de belanghebbenden ter ore is gekomen dat de wethouder, gaande het proces, ineens weer met diverse buurtplatforms in gesprek is gegaan en allerlei toezeggingen heeft gedaan, in een poging om meer draagvlak te genereren. Wat ons betreft is dat niet de manier waarop we zouden moeten werken en waarop raad en college zich tot elkaar verhouden.

Als een voorstel bij de raad ligt, is de beurt van het college even voorbij. Door daar nu op deze manier doorheen te fietsen, weten wij niet meer wat de actuele standpunten van die stakeholders zijn en daarmee wordt een zuiver en democratische proces waarbij de dualistische insteek als uitgangspunt dient wat ons betreft volkomen ondermijnd. Dat er weinig draagvlak bestaat voor het voorstel is heel vervelend, maar dat los je zo niet op. Bovendien zou het logischer zijn om te wachten op de uitkomsten van een onderzoek van de Rekenkamercommissie dat momenteel loopt. Wij begrijpen de haast niet en vragen het college om het voorstel terug te nemen. Dan kan er bovendien een beter stuk met meer draagvlak op tafel komen, dat is in ieders belang.

Zie ook dit artikel in Bussums Nieuws.