Voorbereidingen bouwplan Jan ter Gouwweg lijken al begonnen te zijn – GDP stelt weer vragen

Op vrijdag 15 januari zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd op het beoogde bouwterrein op de Jan ter Gouwweg in Naarden. Hiervoor was o.a. een grote vrachtwagen voor bodem- en funderingsonderzoek op de locatie aanwezig, die kriskras door de volle speeltuin reed.
 
Alles lijkt dus al in kannen en kruiken te zijn, terwijl uitgerekend vandaag huis aan huis een flyer is verspreid met een oproep aan bewoners om hun mening te geven over de bouwplannen. Onze fractie heeft hierover daarom vragen aan het college gesteld.

Vraag 1
Wat hielden deze voorbereidende werkzaamheden precies in en wie was de opdrachtgever?

Vraag 2
Is de grond op de Jan ter Gouwweg reeds verkocht aan de projectontwikkelaar? Zo niet, was de gemeente dan wel op de hoogte van deze werkzaamheden en was daar ook toestemming voor gegeven? Welke evt. afspraken zijn hierover gemaakt?

Vraag 3
Tijdens de werkzaamheden reed er een kolos van een vrachtwagen dwars door de speeltuin heen (zie foto’s). Er waren geen afzettingen, terwijl het op dat moment wel druk was in de speeltuin. Is het college van mening dat bij deze werkzaamheden de veiligheid van de spelende kinderen voldoende in acht genomen is? Dient hiervoor een vergunning afgegeven te worden en zo ja is dat gebeurd?

Vraag 4
Zijn/worden er maatregelen genomen om de waardevolle bomen (en hun wortels) te beschermen tegen het bouwverkeer en de wortels in tact te houden?

Vraag 5
In hoeverre doorkruisen deze werkzaamheden het nog lopende participatieproces en de thans te houden internet poll? Is de gemeente van mening dat het samenvallen van deze zaken zorgvuldig is en bijdraagt in het vertrouwen van bewoners in het proces?

Vraag 6
Welke adressen zijn voor deze poll aangeschreven?

Vraag 7
Het lijkt erop dat de poll door dezelfde persoon meermaals ingevuld kan worden. Hoe waarborgt de gemeente dat de poll een representatief en eerlijk beeld geeft van hoe de bewoners naar de plannen kijken?