GDP wil dat college realistischer budgetteert

Goois Democratisch Platform is onaangenaam verrast door het – naar nu blijkt – veel te laag ingeschatte budget voor de inrichtingskosten van het nieuw te bouwen Multifunctioneel Centrum Keverdijk in Naarden. Deze kosten waren begroot op 1,5 ton en blijken nu meer dan twee keer zo hoog te worden dan oorspronkelijk was voorzien. Het college vraagt daarvoor in de raadsvergadering van 9 december a.s. goedkeuring van de raad.

Ten tijde van het vaststellen van het initiële uitvoeringskrediet in september vorig jaar, bestond er bij de toekomstige gebruikers van het centrum al grote twijfel over de hoogte van het budget voor de inrichtingskosten. Ondanks vragen hierover vanuit o.a. het GDP, hield de wethouder destijds echter voet bij stuk: hij vond dat het budget realistisch was begroot.

Het is zeker niet de eerste keer dat een vooraf door het college gevraagd en door de raad gevoteerd krediet/budget uiteindelijk veel te laag blijk te zijn. De raad moet er echter op kunnen vertrouwen dat het college realistische inschattingen maakt van project gerelateerde investeringen, omdat raadsvoorstellen anders niet goed op hun merites beoordeel kunnen worden. Daarom roepen wij samen met het CDA en de PvdA het college middels een motie op om hier in het vervolg zorgvuldiger mee om te gaan.