Meerderheid raad stemt schaamteloos tegen volwaardige participatie Jan ter Gouwweg

Tijdens de raadsvergadering van 18 november heeft onze fractie samen met het CDA een tweetal moties ingediend die erop gericht waren dat het college omwonenden van het speelveld op de Jan ter Gouwweg meer en beter gaat betrekken bij de herontwikkeling van het gebied. Dat wil zeggen over meer meepraten dan de wipkip en de bankjes en daarbij het huidige bestemmingsplan (dat inhoudelijk dateert uit de jaren 80) niet als klemmend kader te hanteren. Ook riepen wij het college op om de met bewonersvereniging Mooi ter Gouw gemaakte afspraken na te komen, bijv. t.a.v. de status van het ontwikkelplan van FH Projecten en het in gezamenlijkheid opstellen van een participatieplan.

Tot onze grote teleurstelling is behalve GDP en CDA geen enkele andere partij bereid om oprecht naar de bewoners te luisteren, om samen tot de beste invulling van het terrein te komen. Waarbij de dertig jaar geleden ingetekende bouwvlakken niet allesbepalend zijn en waarbij afspraken worden nagekomen. Wij zullen het project uiterst kritisch blijven volgen.