GDP verder zonder raadslid Floor Elderman

Raadslid Floor Elderman zal de fractie van Goois Democratisch Platform per heden verlaten. De belangrijkste reden voor haar vertrek is dat de onderlinge samenwerking binnen de fractie anders verloopt dan zij zou willen. Diverse pogingen vanuit de fractie en het bestuur om haar hierin tegemoet te komen, hebben voor mevrouw Elderman helaas niet de uitwerking gehad waarop wij hadden gehoopt. Politiek-inhoudelijk zijn er binnen de fractie geen onoverbrugbare meningsverschillen.

Mevrouw Elderman heeft tot onze ontsteltenis te kennen gegeven haar zetel niet ter beschikking te zullen stellen, maar zich aan te willen sluiten bij de fractie van Hart voor BNM. Bestuur en fractie van Goois Democratisch Platform betreuren de aansluiting bij een andere fractie zeer. Immers, veel kiezers hebben bewust op het GDP en de bijbehorende standpunten gestemd en daarbij gekozen voor de eerste vrouw op de lijst. Door nu zitting te nemen in een andere fractie met een ander verkiezingsprogramma, wordt daar helaas volledig aan voorbij gegaan.

De overige fractieleden Jelmer Kruyt, Jan Kwekkeboom en Erik Pieter Vlaanderen gaan vol goede moed door. “Wij kwamen tweeënhalf jaar geleden vanuit het niets met vier zetels in de raad. Ondanks dat GDP uit de coalitie is gehouden, hebben wij met onze fractie al veel kunnen realiseren. Er ligt bovendien nog genoeg werk voor ons en we kijken uit naar de verkiezingen van 2022”, aldus fractievoorzitter Jelmer Kruyt.