Ontheffing vaarverbod voor aan- en omwonenden Bussumervaart/Galgesloot/Nagtglassloot

Tijdens de raadsvergadering van 28 oktober heeft de wethouder toegezegd dat er voor aan- en omwonenden met een eigen bootje een ontheffing komt op het vaarverbod in de Bussumervaart, Galgesloot en Nagtglassloot. Daarnaast heeft het waterschap te kennen gegeven feitelijk niet te zullen gaan handhaven op het vaarverbod, omdat daar geen capaciteit voor is. Dit is de resultante van een gesprek tussen de gemeente en het Waterschap waar wij op hebben aangedrongen en wij zijn heel tevreden met het resultaat. Door de toezegging hoeft onze eerder behandelde motie niet meer in stemming te worden gebracht.