Begroting 2021: College maakt geen keuzes en schuift problemen voor zich uit

Het college heeft jubelend de begroting voor 2021-2024 gepresenteerd, die naar eigen zeggen sluitend is. Maar uit het tweede voortgangsverslag blijkt dat deze allang achterhaald is. Donkere wolken pakken zich samen, maar het college kijkt een andere kant op. Met een tekort dat structureel oploopt tot zo’n 7 ton per jaar en een nog niet ingevulde bezuinigingsslag van 6 ton, is het financiële beeld van onze gemeente alles behalve florissant te noemen. Dat blijkt ook uit de schuldquote, solvabiliteit en belastingcapaciteit. In plaats van aan de noodrem te trekken, dendert de trein gewoon door en blijft het college geld uitgeven. Zoals een klein miljoen aan het opleuken van het plein voor het gemeentehuis en miljoenen aan externe inhuur, o.a. omdat het verzuim de pan uit rijst.

Je zou denken: dat moet beter kunnen. En dat kan ook. Maar het ‘right to challenge’ en ‘right to bid’, waarmee inwoners de gemeente kunnen uitdagen om zaken anders en beter te doen en waar het college eerder dit jaar nog mee te hoop liep, wordt ineens op de lange baan geschoven. Ook jongerenparticipatie is verder weg dan ooit. Even geen bemoeienis, zo lijkt het. En dat zien we ook bij diverse projecten, waar de burgerparticipatie te wensen overlaat. Maar ook zonder bemoeienis heeft het college de grootste moeite om binnen een redelijke termijn te doen wat het moet doen. Onze fractie dient daarom een vijftal moties in:

  • Een motie die oproept om meer preventieve maatregelen (zoals cameratoezicht) te nemen tegen het grote aantal woninginbraken en autokraken in bijv. het Rembrandtpark in Naarden;
  • Een motie die erop ziet dat inwoners en ondernemers beter worden geïnformeerd over de manier waarop zij kunnen meedenken en meepraten bij ontwikkelingen in hun leefomgeving en hoe zij met eigen initiatieven bij de gemeente terecht kunnen;
  • Een motie die het college opdraagt om nu eens werk te gaan maken van de realisatie van een integraal kindcentrum (IKC) in Muiderberg en een sociale invulling van de achterlaatlocaties;
  • Een motie om t/m juni volgend jaar geen ‘terrassentax’ en liggelden te heffen, om horeca ondernemers en de bruine vloot in Muiden enigszins te ontzien tijdens de corona crisis;
  • Een motie om het college vaart te laten maken met het invoeren van een dekkend AED netwerk, conform de eerder aangenomen motie.

Wij zien geen sluitende, maar een stuitende begroting. En een college dat als een hert verstard in de koplampen kijkt. Verblind door een naderende crisis en niet in staat om daar adequaat op te reageren. Niet in staat om keuzes te maken. Niet in staat om de gemeente de aandacht te geven die het verdient.

Nog anderhalf jaar tot de gemeenteraadsverkiezingen.