Hoe veilig is het kruispunt bij de afrit A1 (Bussum)?

Afgelopen week heeft er weer een verkeersongeval plaatsgevonden op de Amersfoortsestraatweg t.h.v. het kruispunt met de afrit A1 (Bussum). Naar verluid gebeuren er hier veel vaker (bijna) ongelukken en ervaren automobilisten het kruispunt als zeer onoverzichtelijk. De rijrichting en de voorrangsregels zijn onduidelijk. Om deze reden is het verkeersplein al eens eerder aangepast, maar dit heeft schijnbaar niet tot het gewenste resultaat geleid. Onze fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

Vraag 1
Is inzichtelijk hoeveel verkeersongelukken er in de afgelopen drie jaar op dit kruispunt zijn geweest? In hoeveel gevallen was daarbij tevens sprake van letsel?

Vraag 2
Is het college van mening dat de huidige inrichting van het kruispunt voldoende overzichtelijk en veilig is?

Vraag 3
Is er in de afgelopen jaren gekeken naar optimalisatie van de verkeerssituatie bij deze afrit van de A1? Zo ja, wat waren daarvan de uitkomsten en is hierbij ook gekeken naar de mogelijkheid van een rotonde?

Vraag 4
Is het college voornemens om de verkeerssituatie op korte termijn te optimaliseren?