GDP stelt vragen over funderingsproblematiek

In een recente uitzending van het TV programma “De Monitor” is aandacht besteed aan de funderingsproblematiek waarmee diverse gemeenten te maken hebben, maar waarbij veelal geen van de betrokken partijen (gemeente, provincie, waterschap, RWS en verzekeringsmaatschappijen) de regie neemt om tot oplossingen te komen.

In dit kader wordt binnenkort ook het “funderingslabel” ingevoerd, waarmee op adres nauwkeurig een indicatie wordt gegeven van de funderingsrisico’s en de mogelijke kosten om dat op te lossen.

De uitzending is hier terug te kijken en de funderingslabels zijn hier te vinden. Door het label kan de waarde van huizen sterk dalen. Onze fractie heeft hierover de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

Vraag 1
Houdt de gemeente Gooise Meren per wijk bij of er sprake is van verzakkingen of een groot risico daarop, die bijv. te maken hebben met het grondwaterpeil?

Vraag 2
Indien sprake is van ernstige verzakkingen binnen onze gemeente, buiten de schuld van woningeigenaren, is de gemeente dan van plan om:

  1. De regie te voeren voor het vinden van oplossingen en hiervoor af te stemmen met het waterschap, de provincie, RWS en verzekeringsmaatschappijen?
  2. Bewoners in voorkomende gevallen een helpende hand te bieden, waarmee herstel wordt bespoedigd? (Bijv. door laag rentende leningen te verstrekken, zoals in de gemeente Schiedam)