Raad en college tonen geen daadkracht tegen vuurwerkoverlast

Bij de behandeling van de APV heeft GDP de raad middels een motie gevraagd zich daadkrachtig uit te spreken voor een algeheel vuurwerkverbod als stip op de horizon. Ook heeft GDP voorgesteld om tot die tijd alleen nog consumentenvuurwerk toe te staan op speciaal daarvoor aangewezen plaatsen. Alhoewel er formeel nog over gestemd moet worden, lijkt een meerderheid van de raad hier niet in mee te willen gaan. Alleen de PvdA en Groep VN wilden verder gaan dan de halfbakken regels die het college nu hanteert.

En dat is opmerkelijk, want het draagvlak voor het afsteken van consumentenvuurwerk neemt met het jaar af, zo bleek ook uit een peiling onder het inwonerspanel en zo bleek nog meer uit een eerdere poll van GDP, waar 77% van de 500 respondenten zich vóór een verbod uitsprak. Ook landelijke onderzoeken laten een dergelijk beeld zien.

Alhoewel wij begrijpen dat het instellen van een vuurwerkverbod en de handhaving daarop best ingewikkeld is, hadden wij graag een college en een raad gezien die over obstakels heen kijkt, omdat er de politieke wil is om de enorme overlast voor mensen en dieren, het zeer ernstig letsel en de gezondheidsklachten die ontstaan, alsmede alle andere maatschappelijke schade te beperken en te verkleinen. Zoals we dat bijvoorbeeld wél in buurgemeente Soest zien, waar dit jaar nog een algeheel verbod op consumentenvuurwerk wordt ingesteld.

Enige lichtpuntje is dat de burgemeester tijdens het debat heeft toegezegd om naast de inmiddels traditionele vuurwerkvrije zone in het centrum van de Keverdijk in Naarden, dit ook zal overwegen op andere kwetsbare plekken waar het welzijn van mens en dier sneller in het geding kan zijn. Denk daarbij aan verzorgingstehuizen en geitenweitjes en hondenuitlaatveldjes. Wij zullen dit onderwerp zeer kritisch blijven volgen en om een evaluatie vragen na de komende jaarwisseling.