GDP wil ontheffing vaarverbod Bussumervaart/Galgesloot/Nagtglassloot voor bestemmingsverkeer

Recent is er t.h.v. de Vestinggracht/Over de tol een bord geplaatst waarmee een vaarverbod voor motorschepen wordt afgekondigd in de richting van de Bussumervaart/Galgesloot/Nagtglassloot. Hierdoor kunnen er geen gemotoriseerde boten meer in de richting van Bussum varen, ook fluistermotoren zijn verboden. Dit vaarverbod blijkt op papier al veel langer van kracht te zijn, maar daarover is nooit duidelijk gecommuniceerd richting belanghebbenden. Voor zover te achterhalen heeft er ook nooit eerder een verbodsbord gestaan en is er bovendien niet op gehandhaafd.

Veel direct aanwonenden aan de Bussumervaart/Galgesloot/Nagtglassloot zijn zich van geen kwaad bewust en hebben al sinds jaar en dag een aanlegsteiger achter hun huis voor een eigen bootje, die zij nu ineens niet meer kunnen gebruiken. Aangezien Het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) in deze het bevoegd gezag is, vragen wij het college middels een motie om met hen in overleg te gaan teneinde tot een ontheffing voor dergelijk bestemmingsverkeer te komen.

Eerder stelden wij hierover ook al schriftelijke vragen aan het college, die inmiddels beantwoord zijn. De motie zal tijdens de raadsvergadering van 7 oktober behandeld worden.

UPDATE: Tijdens de behandeling van onze motie in de gemeenteraad, kregen wij veel bijval voor ons voorstel tot het instellen van een ontheffing voor direct aan- en omwonenden voor het vaarverbod in de Bussumervaart/Galgesloot/Nagtglassloot. Ook de wethouder heeft aangegeven inmiddels in gesprek te zijn met het Waterschap om tot een oplossing te komen.