Uitslag poll: Ruime meerderheid wil dat verruimde terrassen blijven

Veel horeca gelegenheden hebben i.v.m. de corona crisis van de gemeente toestemming gekregen om tijdelijk een ruimer terras op te zetten. Dit zien we bijvoorbeeld op de Kapelstraat en de Stationsweg in Bussum en in de Marktstraat in Naarden Vesting. Op deze manier kan de horeca in een moeilijke tijd toch nog wat meer gasten ontvangen.

Uit onze laatste poll blijkt dat liefst 85% van de 338 respondenten de verruimde terrassen na de corona pandemie structureel wil behouden. Daarvan wil 38% zelfs dat dat verder wordt uitgebreid, bijv. door er terrasstraten van te maken die op vaste tijden voor verkeer worden afgesloten. Een minderheid is het hier niet mee eens, omdat het straatbeeld dan teveel door terrassen zou worden bepaald (8%), of omdat er dan teveel (geluids)overlast ontstaat (6%).

In het verlengde van de uitkomst van deze poll, stelt het college nu voor dat de verruimde terrassen ook in de winter mogelijk blijven. Daarna kunnen we wat ons betreft gaan bekijken hoe we hier ook structureel invulling aan gaan geven. Kortom: wordt vervolgd!