GDP stelt vragen over grote aantal auto- en woninginbraken in Rembrandtkwartier Naarden

Al geruime tijd wordt het Rembrandtkwartier bij uitstek geteisterd door de grote hoeveelheid woning- en auto-inbraken. Vermoedelijk ligt hieraan ten grondslag dat de wijk voor inbrekers relatief gunstig is gelegen door de diverse in- en uitgangen en de nabijheid van de snelweg, alsmede het type huizen en auto’s dat je hier veel ziet.

Na een serie auto-inbraken in het afgelopen jaar, waarbij de keyless entry van BMW’s werd gesaboteerd, lijkt er nu een nieuwe golf autokraken te zijn waarbij portieren met speciaal gereedschap worden ‘opengeknipt’. In de nacht van 23 op 24 september is dat bij zo’n zes auto’s gebeurd, de schade is groot. Ook het aantal woninginbraken is m.n. tijdens vakantieperiodes substantieel. Bewoners van deze wijk ervaren hierdoor veel overlast en krijgen een onveilig gevoel.  Zie ook een recent artikel in Naarder Nieuws.

Wij hebben het college hierover de volgende vragen gesteld:

  • Vraag 1
    Is het college op de hoogte van het grote aantal auto- en woninginbraken in het Rembrandtkwartier?
  • Vraag 2
    Is er bij de politie extra aandacht voor deze situatie en zo ja hoe vertaalt zich dat in de praktijk?
  • Vraag 3
    Hoe staat het college tegenover de mogelijkheid van preventief cameratoezicht op plaatsen waar zoveel wordt ingebroken?