GDP wil uitspraak gemeenteraad over vuurwerkverbod

In de raadsvergadering van 7 oktober behandelt de gemeenteraad de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staat o.a. hoe de gemeente omgaat met consumentenvuurwerk. GDP wil dat de raad zich uitspreekt over de mogelijkheid van een algeheel vuurwerkverbod.

De viering van Oud en Nieuw zou een feestelijke aangelegenheid moeten zijn, maar het afsteken van consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling leidt in Nederland echter op grote schaal tot ernstig letsel, gezondheidsklachten en overlast voor mensen en dieren. Daarnaast is sprake van luchtverontreiniging, substantiële materiële schade, verstoringen van de openbare orde en bedreigende situaties voor hulpverleners.

Mede hierom is de verkoop en het gebruik van riskant consumentenvuurwerk (knalvuurwerk en pijlen) sinds dit jaar is verboden. In de samenleving lijkt een steeds ruimere meerderheid te ontstaan voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Dit komt o.a. naar voren in een peiling onder het inwonerspanel ‘Gooise Meren spreekt’ en blijkt ook uit een eerdere poll van GDP. Hierin sprak 77% van de circa 500 respondenten zich uit voor een algeheel vuurwerkverbod. Ook in de landelijke politiek en in andere gemeentes gaan steeds meer stemmen op voor een vergaand of algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk.

Het college in Gooise Meren wil daar voorlopig echter niet aan. Het college is desgevraagd niet toegekomen aan het stellen en beantwoorden van de primaire vraag of een gemeente-breed vuurwerkverbod gewenst is, omdat alleen over de juridische en organisatorische onmogelijkheden is gesproken – zo bleek bij de beeldvormende behandeling van de APV.  Alhoewel wij begrijpen dat het instellen van een vuurwerkverbod en de handhaving daarop best ingewikkeld is, hadden wij liever een college gezien dat ervoor gaat. Dat over obstakels heen kijkt, omdat er de politieke wil is om een vuurwerkverbod te realiseren. Omdat er de ambitie is om de overlast voor mensen en dieren, het zeer ernstig letsel en de gezondheidsklachten die ontstaan en alle andere maatschappelijke schade te beperken en te verkleinen.

GDP wil de gemeenteraad daarom middels een motie vragen om zich hierover wél duidelijk uit te spreken. Want daar waar obstakels worden gezien, moet in creatieve oplossingen worden gedacht. Een van die oplossingen is om het om te draaien: een algeheel vuurwerkverbod, met uitzondering van door het college aangewezen locaties waar wel mag worden afgestoken. Wij zullen hiervoor een amendement indienen. Zowel de motie, als het amendement wordt mede ingediend door de PvdA.

Wel zijn wij blij dat de portefeuillehouder reeds bij de beeldvormende behandeling heeft toegezegd, om naast de inmiddels traditionele vuurwerkvrije zone in de wijk Keverdijk, dit ook te overwegen op kwetsbare plekken waar het welzijn van mensen en dieren sneller in het geding kan zijn. Denk daarbij aan verzorgingstehuizen en geitenweitjes.

Behandeling 7 oktober a.s.