Antwoorden college op diverse vragen van GDP

Het college heeft inmiddels onze schriftelijke vragen beantwoord over illegale kledinginzameling, bestrating Naarden Vesting en het vaarverbod. Je leest de antwoorden hier:
Wij zullen de antwoorden bestuderen en ons beraden op evt. vervolg acties, zeker waar het gaat om het vaarverbod.