Vragen over illegale kledinginzameling

Onlangs viel het bewoners van de Koningshoek in Naarden op dat er een grote blauwe container was geplaatst t.b.v. kledinginzameling. Aangezien er al problemen worden ervaren met parkeren en afvalinzameling, hebben zij op ons aangeven aan de GAD gevraagd waarom deze container zonder overleg met de buurt geplaatst is. De GAD gaf aan niets van deze container af te weten en stelde dat de kledinginzameling illegaal is. De container zou afkomstig zijn van een Tilburgs bedrijf dat hiervoor geen vergunning heeft. De container is afgeplakt en het bedrijf is gesommeerd om de container te verwijderen. Zie ook het artikel hierover in Naader Nieuws.

De containers is vervolgens verwijderd, maar tot onze verbazing zien wij dezelfde container nu een paar honderd meter verderop staan, t.h.v. de oude dependance van de Godelindeschool (nu tijdelijk in gebruik door andere scholen). Zie ook de onderstaande foto. Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

Vraag 1
Is het college op de hoogte van deze illegale kledinginzameling?

Vraag 2
Hoe gaat het college ervoor zorgen dat het betreffende bedrijf stopt met het illegaal inzamelen van kleding?

Vraag 3
Op welke wijze voorziet de GAD zelf in kledinginzamelpunten?