GDP stelt kritische vragen aan college over beoogde woontoren Driftweg Naarden

Uit de media hebben wij moeten vernemen dat er vergaande plannen zijn voor het bouwen van een groot appartementencomplex op de Driftweg in Naarden, t.h.v. de grens met de gemeente Huizen. Er zijn onder belanghebbenden zorgen over de impact hiervan op de woonomgeving (Westereng) en de omringende natuur. Van burgerparticipatie lijkt vooralsnog geen sprake te zijn geweest en ook de gemeente Huizen weet nog van niets. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college gesteld:
 
Vraag 1
Wat is de status van de vergunning aanvraag voor dit project en krijgt de gemeenteraad in deze ook nog een rol?
 
Vraag 2
Sinds wanneer is de gemeente op de hoogte van deze plannen en op welke wijze is er reeds afstemming geweest met de ontwikkelaar? Zijn daarbij bij voorbaat (harde) toezeggingen gedaan?
 
Vraag 3
Waarom zijn omwonenden en andere belanghebbenden (waaronder de gemeente Huizen) naar verluid nog op geen enkele manier betrokken door de ontwikkelaar? Hoe rijmt het college dat met gemeente beleid m.b.t. burgerparticipatie? Welke rol heeft de gemeente hierin (gehad), is de ontwikkelaar hier bijv. op aangesproken? Is er überhaupt een participatieplan?
 
Vraag 4
Is het plan in beginsel mogelijk o.b.v. het vigerende bestemmingsplan? Wij hebben begrepen dat het bestemmingsplan >10 jaar oud is, waarom heeft de gemeente dit bestemmingsplan nog niet herzien?
 
Vraag 5
Acht het college het plan goed inpasbaar in de omgeving?
 
Vraag 6
Hoe wil de gemeente dit plan met de gemeente Huizen afstemmen? Waarom is er naar verluid tot dusver nog geen ambtelijk overleg geweest? Is dit een gebruikelijke gang van zaken, of wil de gemeente dit in de toekomst anders doen?

Update:

Onze vragen zijn inmiddels beantwoord. Het plan komt dus nog langs de raad en er is nog ruimte voor inspraak (dmv zienswijzen). Maar het blijft opmerkelijk dat de aanloop zo geruisloos en zonder overleg met de buurgemeente Huizen heeft plaats gevonden. Wordt vervolgd.