Motie fysieke (fijnstof)metingen unaniem aangenomen

Vanavond is tijdens de behandeling van de perspectiefnota onze motie aangenomen om aan te sluiten bij de pilot “Hollandse luchten” van o.a. de provincie Noord-Holland.
 
Dit programma is erop gericht om fysieke luchtkwaliteitsmetingen naar o.a. het fijnstofgehalte te doen. Tot nu toe werd dat alleen modelmatig door de gemeente bekeken en dat levert regelmatig discussies op, bijv. bij woningbouwproject de Borgronden.
 
De motie werd unaniem aanvaard en is hier te lezen en hier staat meer informatie over het programma.