GDP roept college op om WHO normen te gebruiken bij geluidsbelasting woningbouw BOR-gronden

Onze fractie roept in de raadsvergadering van 10 juni het college op om op advies van het RIVM de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie te hanteren bij het bepalen van de maximale geluidsbelasting op de te realiseren woningen in project de BOR-gronden.
 
Uit een in 2018 verschenen rapport van de WHO blijkt namelijk dat ernstige gezondheidseffecten van omgevingsgeluid al kunnen optreden bij lagere geluidsniveaus dan eerder werd gedacht. De WHO heeft daarom richtlijnen opgesteld die ervoor zorgen dat de geluidsniveaus beperkt worden. Uit recent onderzoek van het RIVM, dat n.a.v. het WHO rapport werd gedaan, komt naar voren dat het Nederlandse beleid niet aan deze richtlijnen voldoet. Het RIVM adviseert daarom om het Nederlandse beleid te verbeteren, door het aan te passen aan de nieuwe inzichten van de WHO.
 
Wij hopen dat de motie door de raad zal worden aangenomen, temeer de huizen in dit woningbouwproject heel dicht op de snelweg zullen worden gebouwd.