College doet onderzoek naar vlaggen vanaf historische gebouwen

In antwoord op vragen van GDP schrijft het college dat er momenteel nog onderzoek wordt gedaan naar arbo-technische aanpassingen, zodat op termijn hopelijk weer de vlag uit kan vanaf o.a. het Stadhuis en de Grote Kerk in Naarden. Ook naar de kerken in Muiden en Muiderberg wordt gekeken. Eerder werd deze traditie abrupt door de gemeente beëindigd, wat tot grote verontwaardiging onder inwoners leidde. Ook Erfgoedvereniging Heemschut schreef er een brief over aan het college.

Helaas heeft het college de onderliggende arbo rapportages – ondanks ons verzoek – nog steeds niet ter beschikking gesteld. Wij zullen daar nogmaals om vragen, want de hele gang van zaken blijft ons verbazen. Verder vinden wij alles wel erg lang duren, het is te hopen dat we volgend jaar op Koningsdag, alsook 4 en 5 mei gewoon weer de nationale driekleur kunnen zien wapperen vanaf de historische gebouwen. Wij zullen ons daarvoor blijven inzetten.

Lees hier de volledige beantwoording van onze vragen.