Gemeente “vergeet”omwonenden te betrekken bij herontwikkeling speelveld J. ter Gouwweg Naarden

Er is onder bewoners van het Rembrandtkwartier in Naarden veel ophef ontstaan over het plan van de gemeente om 36 woningen te bouwen op het speelterrein aan de Jan ter Gouwweg. Om dit mogelijk te maken, wil het college de grond al op korte termijn verkopen aan een projectontwikkelaar. Het voornemen komt als donderslag bij heldere hemel; er is naar verluid op geen enkele manier over gecommuniceerd met omwonenden, laat staan dat zij zijn betrokken in het voorbereidende proces.

Onze fractie zag deze ontwikkeling ook niet aankomen en is geschrokken van de gang van zaken. Het college heeft de mond vol van burgerparticipatie, maar lijkt dat nu zélf te zijn vergeten toe te passen. Omwonenden zitten daarom terecht met veel vragen. Wat is hun inbreng nog? Wat zijn de implicaties voor de verkeersveiligheid? En heeft de gemeente nagedacht over een alternatieve speellocatie, nu de laatste overgebleven plek in de wijk voor de kinderen en de jeugd dreigt te verdwijnen?

Om onze eerste vragen beantwoord te krijgen, hebben wij een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld. Daarnaast zullen wij ons kritisch opstellen bij de beeldvormende behandeling van het plan, aankomende woensdag. Wij vinden het heel belangrijk dat omwonenden serieus betrokken worden bij ontwikkelingen die van grote invloed zijn op hun directe woon- en leefomgeving. Als dat nu niet blijkt te zijn gebeurd, dan zal de gemeente daar als het aan onze fractie ligt alsnog ruimte voor moeten bieden.