Geen vlag bij 75 jaar vrijheid, GDP stelt vragen

Er hangt op 4 en 5 mei géén Nederlandse vlag op het stadhuis van Naarden. Datzelfde geldt voor de Grote Kerk en naar verluid spelen soortgelijke problemen in Muiden en Muiderberg. De verbazing, teleurstelling en zelfs woede hierom is groot. Ook bij onze fractie. Die vlag hoort daar gewoon te hangen, net als in al die honderden jaren achter ons. En zeker bij dodenherdenking en 75 jaar bevrijding, als symbool van eenheid en verbondenheid.

Uit navraag bij de burgemeester, blijkt er een arbotechnische grondslag te zijn voor de weigering om nog langer op de gebruikelijke wijze te vlaggen. Wij vinden dat heel opmerkelijk en zullen het rapport van de arboinspectie opvragen en de nodige schriftelijke vragen aan het college stellen. Niet alleen over de vlaggen in Naarden, maar ook over evt. problemen in andere kernen. 

Om Bevrijdingsdag toch niet zonder vlag voorbij te laten gaan, heeft onze fractie een ultieme poging gedaan om een oplossing te vinden. Wij dachten die ook gevonden te hebben, want wij hebben een chauffeur van dienst van de brandweer Bussum bereid gevonden om de vlag alsnog met de ladderwagen op te hangen. De commandant van de brandweer ging hiermee akkoord. We hebben daarop de burgemeester Han Ter Heegde gebeld, maar die wil ook hier geen toestemming voor geven.

Wij vinden dat zéér teleurstellend. 75 jaar bevrijding kan al niet uitbundig gevierd worden door de corona crisis. Laten we dan op zijn minst de Nederlandse driekleur aan het stadhuis laten wapperen. Het mag allemaal niet zo zijn. Maar daar leggen we ons natuurlijk niet zomaar bij neer. Die vlag hoort daar, dus die komt er wat ons betreft vroeg of laat weer op! Net als het ornament op de Utrechtse Poort!