Goed bezocht open fractieoverleg over de Borgronden

Maandagavond 9 maart was er weer een “open fractieoverleg”, dit keer in en over de kern Naarden. Centraal stond deze avond het woningbouwproject “De Borgronden”. Dit onderwerp komt binnenkort weer op de agenda van de gemeenteraad en zorgt al langere tijd voor de nodige onrust onder inwoners uit de aanpalende wijken

Er was een grote opkomst in theater de Mess en de inbreng was zeer divers en waardevol. Zaken die met deze ontwikkelingen samenhangen en tijdens de bijeenkomst door inwoners werden aangestipt, zijn onder andere verkeer en parkeren, geluid en fijnstof, het voorzieningenniveau en het (participatie)proces in het algemeen.

Wij nemen de inbreng graag mee bij de verdere behandeling van dit dossier in de gemeenteraad en aansluitend bij onze standpuntbepaling over dit project. Voor achtergrondinformatie kan je terecht op de gemeentepagina en de website van de ontwikkelaar.