Stedenbouwkundig Programma van Eisen Project BOR-gronden, Naarden