Nieuwe vragen over verdrievoudiging ‘terrassentax’

Onze fractie zal in de raadsvergadering van vanavond (12 feb) opnieuw vragen stellen aan het college van B&W over de verdrievoudiging van de ‘terrassentax’, een precarioheffing voor ondernemers die vóór hun zaak een terras exploiteren op gemeentegrond. Behalve de verhoging, is er administratief ook veel mis gegaan. Eerder stelde GDP hier al schriftelijke vragen over, maar de beantwoording roept nieuwe vragen op.

Wij stellen ons op het standpunt dat de verhoging, die i.h.k.v. de harmonisering met Muiden en Bussum werd doorgevoerd, buitenproportioneel en onnodig is. Waar het college enerzijds toerisme en bedrijvigheid toejuicht en stimuleert, trekt deze handelswijze juist een wissel op het ondernemersklimaat. En dat is v.w.b. de horeca al broos in m.n. Naarden Vesting. Bovendien krijgen ondernemers met een dubbele heffing te maken, omdat de belasting veel te laat is geïnd. De gemeente zou daarin pro-actief met ondernemers naar oplossingen moeten zoeken.

De nieuwe vragen zijn hier live te volgen, de raadsvergadering start rond 20.00 uur.