Groene brug kan binnenkort weer door gemeente bediend worden

N.a.v. een bedrijfsongeval, kan de Groene brug sinds enige tijd niet meer door de gemeente/vrijwilligers gedraaid worden. Daarvoor moest een derde partij komen en dat is duur en inflexibel. Er was zelfs even de angst dat Sinterklaas niet kon aanmeren. Nadat er onlangs weer wat rumoer over was op facebook, heb ik aan de burgemeester gevraagd wat nu de stand van zaken is. Zie hieronder de reactie.

De Groene Brug is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Er zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente (bedienaars van de brug) en de RVB m.b.t. aanvullende veiligheidsvoorzieningen aan de brug. Een groot deel van de werkzaamheden is reeds in opdracht van de RVB uitgevoerd. Een klein deel van de werkzaamheden kan alleen worden uitgevoerd als de temperatuur wat hoger is dan nu het geval is. Dit betreft onder andere conserveringswerkzaamheden en het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in april 2020 uitgevoerd. Om deze laatste werkzaamheden uit te kunnen voeren, moet de brug voor een korte periode worden afgesloten. Het is belangrijk dat de medewerkers van de gemeente (bedienaars van de brug), goed geïnformeerd zijn door de aannemer van de RVB (Slangenstaal) waar en welke voorzieningen zijn aangebracht. De gemeente stelt de RVB voor om, direct na afronding van de werkzaamheden, een goede instructie voor de bedienaars te organiseren. Aansluitend kan de brug dan weer door de gemeente in gebruik worden genomen/bediend worden.

De groene brug bij Naarden Vesting