GDP kritisch over voortgang geluidswal Naarderbos

In de afgelopen periode heeft onze fractie op diverse momenten aandacht gevraagd voor en vragen gesteld over de overlast van snelweggeluid in o.a. het Naarderwoonbos. Bewoners zijn met een financieel haalbare business case gekomen om het geluid  terug te dringen door de realisatie van een geluidswal met zonnepanelen.

In het coalitieakkoord en het collegeuitvoeringsprogramma is eveneens opgenomen dat de gemeente hier werk van wil maken. Daarnaast is er in juni 2019 een motie aangenomen. Onze fractie heeft naar aanleiding van periodiek overleg met bewoners kritische vragen over de voortgang van dit project. Deze vragen hebben wij vandaag ingediend, het college dient deze binnen vier weken te beantwoorden.

Wij hopen dat het college de daad bij het woord voegt en nu eens tempo gaat maken met dit belangrijke project.