GDP draagt college op haast te maken met compensatieregeling betaalbare woningen

Onze fractie heeft middels een aangenomen motie het college opgedragen om nu eens haast te maken met de “compensatieregeling betaalbare woningen”. Een belangrijk instrument om te sturen op de realisatie van meer sociale woningen in Gooise Meren. De wethouder heeft in het afgelopen jaar al diverse keren toegezegd met een voorstel naar de raad te komen. Met de motie wordt tevens gevraagd om een overzicht van lopende bouwaanvragen die niet onder deze regeling komen te vallen. Het college heeft tot uiterlijk medio april gekregen om met de regeling en het overzicht naar de raad te komen. De motie werd unaniem aangenomen.

Close up of industrial bricklayer installing bricks on construction site