Motie Vogelasiel unaniem aangenomen

Vanavond heeft onze fractie zoals aangekondigd een motie ingediend, waarmee het college wordt opgeroepen om zich ervoor in te spannen dat het Vogelasiel in Naarden haar activiteiten spoedig weer kan hervatten en daarnaast met het bevoegd gezag in overleg te gaan om tot een structurele oplossing voor de problematiek te komen.
Over de motie is zojuist gestemd en deze werd unaniem aanvaard. Nu aan de slag ermee!