Vragen over verdrievoudiging “terrassenbelasting”

Onze fractie ontvangt signalen van horeca ondernemers dat het precariotarief voor terrassen verdrievoudigd is. Daarnaast heft de gemeente de belasting met terugwerkende kracht voor meerdere jaren, waardoor horeca ondernemers onverwacht met flinke kosten te maken hebben. Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college gesteld:

 • Vraag 1
  Is het college zich ervan bewust dat het tarief voor buitenterrassen op gemeentegrond per 2018 verdrievoudigd is in Naarden Vesting? Zo ja, op basis waarvan vindt het college dit een noodzakelijke en billijke verhoging? Hoe verhoudt dit tarief zich tot andere gemeenten in onze regio? (bijv. Hilversum, Huizen, Wijdemeren)
 • Vraag 2
  In hoeverre is ook in de andere kernen sprake van een dergelijke substantiële verhoging? Heeft het college overwogen om het tarief te differentiëren per gebied/kern?
 • Vraag 3
  Waarom wordt de belasting over 2018 nu pas geïnd?
 • Vraag 4
  Op welke wijze heeft het college de substantiële verhoging aan ondernemers gecommuniceerd en hierbij de nodige uitleg gegeven?