GDP positief over centrumplan Keverdijk, maar kritisch over huurtermijn

Goois Democratisch Platform is heel blij dat de realisatie van het centrumplan Keverdijk steeds dichterbij komt. Na jaren van praten, wachten en opnieuw praten, lijkt het er dan nu toch echt van te gaan komen. Een goede ‘boost’ voor de wijk en de maatschappelijke functies die daar te vinden zijn.

Wel stellen wij ons kritisch op t.a.v. de huurtermijn die de gemeente aan gaat met onderhuurders zoals Versa Welzijn en de Bibliotheek. Er wordt door de gemeente fors geïnvesteerd, dus vinden wij dat de huurtermijn gelijk dient te zijn aan de periode die de gemeente zelf overeengekomen is met de projectontwikkelaar/verhuurder van het multifunctioneel centrum. Namelijk 25 jaar. Anders loopt de gemeente een onnodig financieel risico door mogelijke toekomstige leegstand van het gebouw.  Wij zullen hiervoor een amendement indienen. Update: het amendement is verworpen.