GDP op de bres voor Vogelasiel Naarden

Afgelopen vrijdag bereikte ons het nieuws dat het Vogelasiel in Naarden zich genoodzaakt ziet om het opvangcentrum per direct te sluiten. Dit is een direct gevolg van de inbeslagname van alle medicatie door de NVWA, omdat het verrichten van (lichte) medische handelingen en de toediening van medicijnen op basis van de huidige wet- en regelgeving alleen voorbehouden zou zijn aan in vogels gespecialiseerde dierenartsen. Daarvan zijn er echter steeds minder in ons land (minder dan vijf) en gelet op reisafstand en kosten is het niet haalbaar en niet betaalbaar om met iedere vogel naar de dierenarts te gaan. Daarover was het Vogelasiel ook al in gesprek met de Provincie (die verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving), maar deze actie van de NVWA doorkruist dat proces. Het is onduidelijk wat er met de zieke en gewonde vogels gebeurt die nu in het Vogelasiel aanwezig zijn.

Het Vogelasiel in Naarden vervult als sinds 1957 een belangrijke regionale functie voor het opvangen en verzorgen van zieke en gewonde vogels en heeft bovendien een monitorende functie voor de volksgezondheid. Op drukke dagen worden er tot 200 vogels binnengebracht en jaarlijks loopt dat aantal op tot circa 6.000. Om dat allemaal bol te werken, voert de instelling sinds jaar en dag zelf de lichte medische handelingen uit en dient hiervoor de benodigde medicatie aan de vogels toe (denk aan het behandelen van kleine wondjes en het spalken van pootjes). Het Vogelasiel hanteert hiervoor naar eigen zeggen strikte protocollen die in nauwe samenspraak met een gespecialiseerde dierenarts tot stand zijn gekomen. Bij Vogelopvangcentra elders in het land zou dat niet anders gaan en op basis van het standpunt van de NVWA zouden die dan dus ook allemaal met sluiting bedreigd worden.

Het Vogelasiel wordt grotendeels gerund door vrijwilligers en is afhankelijk van subsidies en giften. Deze tegenvaller komt bovenop de recente noodkreet aan gemeenten in onze regio i.v.m. het tekort aan vrijwilligers en daarmee samenhangend de penibele financiƫle situatie van de stichting. Sluiting is een wat onze fractie betreft zeer onwenselijke ontwikkeling en wij vinden dan ook dat hier z.s.m. aandacht aan gegeven moet worden door de gemeente. Daarom zullen wij hierover woensdag een motie indienen.