Motie gratis ‘mezenkastjes’ voor de bestrijding van eikenprocessierups verworpen, coalitie tegen

GDP en PvdA hebben – mede n.a.v. een recente poll op ons platform – tijdens de raadsvergadering van 20 november een motie ingediend, waarmee het college wordt opgeroepen om in het totaalplan ter bestrijding van de eikenprocessierups op te nemen dat inwoners/organisaties op verzoek (kosteloos) nestkastjes voor koolmezen kunnen ontvangen.

De eikenprocessierups is een invasieve exoot die inmiddels ook in grote getalen in onze gemeente voorkomt en gedurende de zomerperiode veel gezondheidsproblemen veroorzaakt bij mensen en dieren. De aanwezigheid van koolmezen is in de praktijk een biodiverse, goedkope én succesvolle manier om de eikenprocessierups te bestrijden. Om daarvan te profiteren is het belangrijk dat koolmezen in de buurt van eikenbomen in onze gemeente verblijven, zodat zij zich naar hartenlust te goed kunnen doen aan deze rupsjes.

In de motie werd tevens de suggestie gedaan om te onderzoeken of (groepen) inwoners of lokale bedrijven kunnen worden betrokken bij de vervaardiging en plaatsing van de nestkastjes. Op de poll werd positief gereageerd (96% voor), maar helaas werd de motie niet aangenomen doordat de coalitie tegen stemde.