Uitslag poll: Doseerlichten Naarden Vesting verliezen hun functie door verminderd sluipverkeer

Naarden-Vesting kan als een sluiproute gebruikt worden voor doorgaand verkeer en dat is in het verleden niet onopgemerkt gebleven. Om het aantal voertuigen dat door de Vesting rijdt te reguleren, zijn jaren geleden zogenaamde doseerlichten geplaatst. Hoewel deze jaren goed werk hebben geleverd, zijn ze in de afgelopen periode nauwelijks nog in bedrijf. Niet omdat ze stuk zijn, maar omdat ze geruime tijd uit hebben gestaan en bovendien pas aan gaan als het druk is. Met andere woorden, de Vesting is tegenwoordig minder in trek als sluiproute en misschien is dat door de verbreding van de A1 ook minder nodig.

De doseerlichten zijn aan vervanging toe. En omdat de Vesting minder last heeft van sluipverkeer, gaan er ook stemmen op om de lichten niet te vervangen. Als de lichten verwijderd worden, levert dat de gemeente een besparing op van éénmalig € 276.000,- en worden de jaarlijkse terugkerende onderhouds- en afschrijvingskosten met zo’n € 27.000 Euro gereduceerd.

Of de lichten vervangen moeten worden, of beter kunnen verdwijnen, hebben wij ook aan jullie gevraagd. Via de app en ons platform hebben weer heel wat mensen hierop gereageerd. Maar liefst 39% van de app-respondenten (21 stemmers) en 55% van de platformstemmers (62 stemmers) gaf aan dat de doseerlichten weg kunnen, omdat ze niet meer nodig zijn. Een iets kleinere groep (36% van de app-stemmers, 20 personen en 32% van de platformstemmers, 36 stemmers) ziet echter nog wel een functie voor de doseerlichten als sluipverkeerhoeders. Het voorkomen van sluipverkeer op een andere manier, bijvoorbeeld met nummerbordherkenning, is voor 25% van de app-ondervraagden ( 14 personen) en voor 13% van de platformstemmers (14 personen) het beste alternatief voor de doseerlichten.

In deze uitslag zien wij ondersteuning voor ons standpunt dat de doseerlichten beter kunnen verdwijnen. Zo nodig kunnen er andere maatregelen worden getroffen, als het sluipverkeer weer toeneemt. Vanavond (6 november) wordt hiervoor ons amendement in stemming gebracht. De stemming is live te volgen via de bestuurlijke website van de gemeente.