GDP komt met diverse moties en amendementen op begroting 2020-2023

Goois Democratisch Platform zal met drie moties en drie amendementen proberen om de begroting voor Gooise Meren wat bij te sturen. Waar onze fractie zich vooral zorgen over maakt, is de dalende solvabiliteit en het gebrek aan exploitatieruimte in de komende jaren. Daarnaast willen wij er met een amendement op aansturen dat het percentage inhuur van externen verlaagd wordt. Verder denken wij – mede gelet op de voorlopige uitkomst van de poll op ons platform – dat de doseerlichten in Naarden Vesting hun beste tijd hebben gehad en beter verwijderd kunnen worden. Dat scheelt een hoop geld, en daarmee kunnen we meer doen aan bijv. het dierenwelzijnsbeleid. Verder willen wij kinderen meer betrekken bij de politiek en daarom stellen wij voor om een kindervragenuurtje in te stellen. Wij zullen in het debat ook op tal van andere onderwerpen in gesprek gaan met andere fracties en het college.