College zegt toe: Brediusweg wordt veiliger!

Onze fractie heeft n.a.v. een inwonersinitiatief op ons platform meerdere keren aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op de Brediusweg t.h.v. de Paulus Potterlaan. Een druk punt, waar veel jonge en oudere kinderen vanuit de omliggende woonwijken moeten oversteken om naar het kinderdagverblijf, de basisschool of de middelbare school te gaan. Alhoewel het initiatief zeer breed ondersteund werd door inwoners, scholen en een kinderdagverblijf, lieten maatregelen vanuit de gemeente lang op zich wachten. De gemeente stelde vooralsnog alleen een parkeerverbod in aan het begin van de Paulus Potterweg, om de doorgang te vergroten en het zicht voor automobilisten te verbeteren.

Maar de aanhouder wint. Na héél veel emails, telefoontjes en gesprekken tussen onze fractie en wethouder Nico Schimmel (en zijn voorgangers), heeft het college vandaag de toezegging gedaan dat er o.a. een middengeleider komt en er onderzocht wordt of er ook een zebrad aangelegd kan worden:

Op het kruispunt Brediusweg – Paulus Potterlaan komt een middeneiland waar fietsers en voetgangers kunnen wachten halverwege de oversteek. Dit wordt echter geen verhoogd middeneiland omdat de ruimte daarvoor ontbreekt. Alleen door een plaatselijke verbreding van de weg en het kappen van enkele bomen is dit te realiseren. Het middeneiland wordt uitgevoerd met deel wegmarkering en de beide verdrijvingsvlakken met bol gestrate witte bestrating. Het middeneiland biedt voldoende ruimte voor het opstellen van een fiets en er blijft voldoende ruimte over voor het aan beide kanten passeren van auto- en vrachtverkeer. De aanleg vindt plaats samen met het opnieuw asfalteren van de Brediusweg. Dit vindt plaats in 2020. De planning moet nog worden opgesteld. Met de geplande aanpassing kunnen de voetgangers veiliger naar de overkant dan nu het geval is, daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid op een zebrapad.

Voor ons het bewijs dat onze vernieuwende werkwijze werkt: Luisteren, denken, doen!