Begroting Gooise Meren roept héél veel vragen op

De gemeenteraad behandelt momenteel de begroting 2020-2023 van Gooise Meren. Een begroting waarin weinig keuzes worden gemaakt. Een begroting die (daardoor) een schrikbarende ontwikkeling van de solvabiliteitsratio en de exploitatieruimte laat zien. En een begroting die bij ons helaas opnieuw heel veel inhoudelijke vragen oproept. Die vragen hebben wij deels al afgelopen dinsdag tijdens de beeldvormende behandeling gesteld. Maar omdat de tijd beperkt was en veel antwoorden van het college nogal summier waren, hebben wij nu ook schriftelijk nog zo’n 70 vragen ingediend.

Afhankelijk van de antwoorden, zal GDP met moties en amendementen op de begroting komen. Het politieke debat hierover is op woensdagavond 30 oktober (vanaf 18u) en besluitvorming vindt plaats op 6 november.